ملزومات سفر

با توجه به تجربیاتی که ما از سفرهای گذشته داشته ایم عمده ترین ملزومات و وسایل مورد نظر برای سفر اربعین اقلام زیر است که ما در بسته ملزومات اربعین ضروری ترین آنها را فراهم کرده ایم. شما می توانید یا خود این لوازم را تهیه کنید و یا آن را به ما سفارش دهید تا به دستتان برسانیم.

برای دیدن اقلام مورد نیاز اینجا را ببینید.