تحویل رایگان بالای ۸۰ هزارتومان

در صورتی که مجموع سبد خرید شما ۸۰ هزارتومان و بیش از آن شود، تحویل آن به صورت رایگان و توسط گروه طاهرین انجام خواهد گرفت.

در غیر اینصورت مبلغ ۵ هزارتومان بابت تحویل کالا، از شما مشتری گرامی اخذ می شود.